Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Projekt "Nie daj się wykluczyć"

 

POWIAT ŁOSICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH – LIDER PROJEKTU
W PARTNERSTWIE Z GMINĄ OLSZANKA/GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE

ROZPOCZYNA II TURĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU: „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ!”

Uprzejmie informujemy, że II nabór Kandydatów/ Kandydatek do Projektu potrwa
od 28 października do 13 listopada 2013r.

O PROJEKCIE

Okres realizacji Projektu – od 1 kwietnia 2013r. do 31 maja 2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla 150 osób długotrwale bezrobotnych [90 kobiet i 60 mężczyzn], zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych na terenie powiatu łosickiego.CO OFERUJEMY?

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:

 1. Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się warsztaty psychologiczno – doradcze oraz trening pracy

 2. Szkoleniach:

  • „Kurs pracownika administracyjno – biurowego” dla 15 osób
   (Uczestnicy/ Uczestniczki wyłonione w ramach I tury rekrutacji)

  • „Kurs komputerowy z obsługą programów użytkowych typu WF-MAG i kas fiskalnych” dla 15 osób;
   (Uczestnicy/ Uczestniczki wyłonione w ramach II tury rekrutacji)

  • „Kurs księgowości małych i średnich firm” dla 15 osób
   (Uczestnicy/ Uczestniczki wyłonione w ramach III tury rekrutacji)

 3. Stażach lub zajęciach reintegracji zawodowej:

  W ramach tego działania zostaną zorganizowane 6 – miesięczne:

  • Staże dla 75 osób bez doświadczenia zawodowego

  • zajęcia reintegracji zawodowej dla 75 osób z doświadczeniem zawodowymDodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium w okresie odbywania stażu lub zajęć reintegracyjnych;

 • stypendium za okres odbywania szkolenia;

 • zwrot kosztów przejazdu;

 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi w okresie odbywania szkoleń, stażu i zajęć reintegracyjnych;

 • bezpłatne materiały szkoleniowe;

 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu, zajęć reintegracji zawodowej.REKRUTACJA

Rekrutacja została podzielona na 3 etapy:

I nabór – 06.05 – 17.05.2013r. – zrekrutowano 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu

II nabór – 28.10 – 13.11.2013r. – przyjmiemy 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu

III nabór – IV-V 2014 r. – przyjmiemy 50 Uczestników/Uczestniczek ProjektuAby wziąć udział w II naborze do Projektu należy:

 1. posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

 2. spełniać jeden lub kilka z poniższych warunków:

  • osoba do 25 roku życia

  • osoba powyżej 45 roku życia

  • osoba bez doświadczenia zawodowego

  • osoba bez kwalifikacji zawodowych

  • osoba zamieszkała na terenach wiejskich

  • osoba niepełnosprawna

  • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego

  • złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 28.10.2013 r. do 13.11.2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach w pokoju nr 54 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance.


Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl


Osoby zainteresowane zapraszamy do:

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

pok. 50, tel. 83 357 19 50 pok. 54, tel. 83 357 19 54

pok. 51, tel. 83 357 19 51 pok. 55, tel. 83 357 19 55

lub do

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE

Olszanka 42, 08-207 Olszanka

tel. 83 357 51 19

Pliki do pobrania: