Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności

07.09.2012

INFORMACJA Z DNIA 07.09.2012

Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, iż w MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM (ul. Kolejowa- magazyn „KOM-GAZ”) od dnia 10-09-2012 r. będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych.
Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku
w godzinach od 09:00 do godz. 14:00

Wydawane będą następujące produkty żywnościowe:

 • masło,
 • mleko,
 • makaron,
 • płatki,
 • groszek z marchewką,
 • koncentrat pomidorowy,
 • dżem,
 • klopsiki,

 

oraz dla rodzin z dziećmi do lat 18:

 • Cukier – 1kg na dziecko do lat 18,
 • Olej – 1 litr na dziecko do lat 18.

 

Pomoc w w/w formie będzie udzielana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących,   spełniających wymogi określone w Ustawie o Pomocy Społecznej szczególnie z powodu:
-  ubóstwa
-  sieroctwa
-  bezdomności
-  bezrobocia
-  niepełnosprawności
-  długotrwałej lub ciężkiej choroby
-  przemocy w rodzinie
-  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:
- 715,50 zł dla osoby samotnej
- 526,50 zł dla jednego członka w rodzinie

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach PKPS może udzielać pomocy osobom czy rodzinie, w których powyższe kryteria są przekroczone po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto informujemy, że udzielona przez PKPS pomoc w formie art. żywnościowych kierowana będzie na podstawie imiennego wykazu osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy (w tym świadczenia rodzinne) sporządzonego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.


01.08.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług psychologicznych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4


27.07.2012

Wyższe progi dochodowe uprawniające do świadczeń
z pomocy społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 października br. wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń
z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie.

Progi dochodowe zostaną podniesione:

 1. z 477 zł do 542 zł dla osób samotnie gospodarujących;
 2. z 351 zł do 456 zł dla osoby w rodzinie.

Wyższa będzie również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –
z 207 zł do 250 zł

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 823).
Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2012 r.


25.07.2012

INFORMACJA DOT. WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z PKPS
Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, że
w MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM
(ul. Kolejowa- magazyn „KOM-GAZ”)
od dnia 25.07.2012 r.
będzie wydawana żywność dla osób i rodzin uprawnionych oraz najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej
Wydawanie żywności- od poniedziałku do piątku
w godzinach od 900 - 1400
Wydawane będą następujące produkty żywnościowe:
- masło,
- mleko,
- mąka,
- herbatniki,
- makaron,
- ryż


19.07.2012

Informacja dotycząca terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego na okres świadczeniowy 2012/2013

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 01-08-2012 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz  dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 03-09-2012 r.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8:00 DO 13:30
POKÓJ NUMER 12


16.07.2012

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -

PRACOWNIK SOCJALNY

(UMOWA O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY)

 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach,
ul.  Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Treść aktualności do pobrania


28.06.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami >>>


27.06.2012

W dniu 1 czerwca 2012 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach rozpoczął realizację projektu systemowego

 

,,Społeczność aktywna”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Rekrutacja uczestników w dniach od 16.07.2012 r.do 25.07.2012 r.

 

Projekt skierowany jest do klientów ośrodka pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia,
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych


W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

 • Warsztat psychologiczny

 • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym

 • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym

 • Indywidalne spotkanie z psychologiem

 • Kursy i szkolenia zawodowe

 • Kurs prawa jazdy kat. B

 • Badania medycyny pracy


Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
Okres realizacji projektu od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach – realizator projektu

Strona projektu: www.mgops.losice.pl

BIURO PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6

Tel./fax. (83) 357– 37 - 47, e-mail:mgops_losice@interia.pl


17.05.2012

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY-


Asystent Koordynatora Projektu


(umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat;

okres zatrudnienia od VI 2012 r. do XII 2014 r.)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach,
ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Cała treść aktualności do pobrania


25.04.2012

Informujemy o dodatkowym naborze uczestników oraz osób na listę rezerwową do projektu „KIS- Wyjście na prostą”, realizowanego przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju Equus z partnerami, m. in. MGOPS w Łosicach.

Osoby powyżej 45 roku życia oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych dostępnych w biurze projektu ul. Rynek 12, w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piłsudskiego 6 oraz na stronie internetowej projektu.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria:
a) zameldowane na stałe lub czasowo na terenie powiatu łosickiego
b) osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej
c) osoby pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy lub osoby nieaktywne zawodowo.

Treść aktualności do pobrania


16.03.2012

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Łosicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Pracownik socjalny (umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
Termin składania aplikacji na wolne stanowisko pracy- 30 marzec 2012 r.

Więcej informacji w załączniku Ogłoszenie o naborze

Cała treść ogłoszenia o naborze do pobrania
Kwalifikacje pracownika socjalnego do pobrania
Kwestionariusz osobowy do pobrania


08.02.2012

UWAGA !!!

OD MIESIĄCA MARZEC 2012 R. WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYPŁACANE BĘDĄ
W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSICACH.

Planowane godziny wypłaty świadczeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach: od 0800 do 1600

Świadczenia wypłacane będą po okazaniu dowodu osobistego!!!

Osoby, które nie mogą osobiście odbierać świadczeń proszone są o wydanie upoważnienia osobie, która będzie odbierała za nie świadczenia. Upoważnienie należy złożyć w MGOPS w Łosicach (w pokoju nr 12- ŚWIADCZENIA RODZINNE, w pokoju nr 3-POMOC SPOŁECZNA).

W przypadku nieodebrania świadczenia w kasie Banku Spółdzielczego nie będzie możliwości wypłaty świadczenia w kasie MGOPS w Łosicach !!!

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2012 r.
w MGOPS w Łosicach

MIESIĄC

DNI WYPŁATY

ZASIŁKI

OKRESOWE,

CELOWE

ZASIŁKI

CELOWE,

OKRESOWE,

STAŁE

ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz FA

LUTY

10

20

27, 28

MARZEC

9

20

28, 29

KWIECIEŃ

7

20

26, 27

MAJ

10

21

29, 30

CZERWIEC

8

20

27, 28

LIPIEC

10

20

26, 27

SIERPIEŃ

10

20

29, 30

WRZESIEŃ

10

20

26, 27

PAŹDZIERNIK

10

19

29, 30

LISTOPAD

9

20

---

GRUDZIEŃ

7

20

---

Treść aktualności do pobrania


08.02.2012

Informacja dotycząca realizacji projektu „KIS- Wyjście na prostą”

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż:

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS z siedzibą w Łosicach wraz z partnerami:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

 

w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

będzie realizowało projekt „KIS- Wyjście na prostą” realizowany w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Swoim zasięgiem projekt obejmuje powiat łosicki.

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria:

a) zameldowane na stałe lub czasowo na terenie powiatu łosickiego

b) osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej

c) osoby pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy lub osoby nieaktywne zawodowo.

 

W ramach realizacji Projektu „KIS- Wyjście na prostą” planuje się następujące działania:

 

a) diagnoza osobowościowa uczestników

b) budowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania

c) warsztaty z kształtowania postawy pro-aktywnej na rynku pracy

d) samopomocowe grupy wsparcia

e) zajęcia psycho - edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

f) edukacja w grupie samokształceniowej

g) propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

h) porady prawne

i) porady psychologa

j) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe (w tym kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu dla wszystkich uczestników oraz kurs Prawa Jazdy Kat. B dla 20 uczestników Projektu).

 

Wszystkie informacje o Projekcie dostępne są w Biurze Stowarzyszenia EQUUS w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pok. 10 oraz na stronie internetowej http://lsr.losice.pl/

 

Treść aktualności do pobrania