Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Projekt "Twoja Szansa Na Pracę"

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrażeniem zgodny przez IP II na wprowadzenie zmian we „Wniosku od dofinasowanie projektu” Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łosicach ogłasza II rekrutację na 8 Kandydatów/Kandydatki na Uczestników/Uczestniczki projektu konkursowego pt. „Twoja szansa na pracę”.

OFERUJEMY:

8 Uczestników/Uczestniczek Projektu weźmie udział w:

 1. Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem - Planowanie Kariery Zawodowej oraz zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 2. Szkoleniu „Kurs komputerowy z obsługą programu użytkowego WF-MAG”,
 3. Stażach: w ramach tego działania zostaną zorganizowane 6 - miesięczne staże.

Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu;
 • stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia;
 • zwrot kosztów przejazdu; bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 19.03.2014r. do 31.03.2014r.

Grupa docelowa II Rekrutacji - 8 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, w tym spełniających jeden lub kilka z poniższych warunków:

 • osoba w wieku powyżej 25 roku życia - 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn);
 • osoba w wieku 50-64 lata - 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna);
 • osoba bez doświadczenia zawodowego;
 • osoba bez kwalifikacji zawodowych;
 • osoba zamieszkała na terenach wiejskich - min. 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn);
 • osoba niepełnosprawna - min. 1 mężczyzna;
 • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego

Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 19.03.2014r. do 31.03.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach w pokoju nr 54 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie tj. po zmianach z dnia 14.03.2014 r.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl i stronie internetowej MGOPS Łosice www.mgops.losice.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do:
BIURA PROJEKTU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH
ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice pok. 63,
tel. 83 357 19 63

lub do
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH
ul. Piłsudskiego 6,
08-200 Łosice
tel. 83 357 37 47

Pliki do pobrania:


Uprzejmie informujemy, że:

Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łosicach rozpoczyna realizację projektu konkursowego pt.„Twoja szansa na pracę”.

O PROJEKCIE

Okres realizacji Projektu – od 1 sierpnia 2013r. do 31 stycznia 2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla 70 osób długotrwale bezrobotnych (42 kobiet i 28 mężczyzn) z powiatu łosickiego.

OFERUJEMY

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:

1.        Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

2.        Szkoleniach:

 • Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 8 osób;

 • Kurs operatora wózka jezdniowego” dla 16 osób;

 • Kurs sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera, programów użytkowych i kasy fiskalnej” dla 16 osób.

3.        Stażach:

W ramach tego działania zostaną zorganizowane 12 - miesięczne staże  dla 23 osób
do 25 roku życia oraz 6 - miesięczne dla pozostałych.

Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu;

 • stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia;

 • zwrot kosztów przejazdu;

 • bezpłatne materiały szkoleniowe;

 •  zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 19.08.2013r. do 30.08.2013r.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Projektu należy:

1)       posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

2)        spełniać jeden lub kilka z poniższych warunków:

 • osoba do 25 roku życia;

 • osoba w wieku 50-64 lata;

 • osoba bez doświadczenia zawodowego;

 • osoba bez kwalifikacji zawodowych;

 • osoba zamieszkała na terenach wiejskich;

 • osoba niepełnosprawna;

 • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego.

3)        złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

w terminie od 19.08.2013r. do 30.08.2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach
w pokoju nr 54 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach,

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl i stronie internetowej MGOPS Łosice www.mgops.losice.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do:

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

pok. 50, tel. 83 357 19 50        pok. 54, tel. 83 357 19 54

pok. 51, tel. 83 357 19 51        pok. 55, tel. 83 357 19 55

lub do

MIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. 83 357 37 47

Pliki do pobrania: