Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Zapytania ofertowe

15.12.2011

Łosice, dnia 15.12.2011r.

 

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem Sali konferencyjnej wraz z usługę cateringową na zorganizowanie konferencji promującej zakończenie realizacji projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 1. BAR GASTRONOMICZNY ” ZAJAZD” Michał Woliński ul. 1 Maja 9 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

 

Treść aktualności do pobrania


07.12.2011

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

realizując Projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wynajem Sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową na zorganizowanie konferencji promującej zakończenie realizacji projektu „ Społeczność aktywna”.

Cała treść aktualności do pobrania
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


21.09.2011

Łosice, 21.09.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu „ Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria wyboru ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego

  20-950 Lublin, ul. Królewska 15

  Oddział w Białej Podlaskiej

  Ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

  21-500 Biała Podlaska

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna wyżej przedstawiona oferta, która spełnia jednocześnie wszystkie przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru ofert.

Treść aktualności do pobrania


19.09.2011

Łosice, 19.09.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą przeprowadzenia badań medycyny pracy dla Uczestników Projektu „ Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria wyboru ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. "ESKULAP" Spółka z o.o.

  Ul. Kolejowa 19B, 08-200 Łosice


Uzasadnienie wyboru

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna wyżej przedstawiona oferta, która spełnia jednocześnie wszystkie przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru ofert.

 

Treść aktualności do pobrania


13.09.2011

Zapytanie Ofertowe

Szanowni Państwo,

realizując Projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem do firm szkoleniowych o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia kursów dla 12 Uczestników Projektu.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy
Formularz do cyklu szkoleń
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2


12.09.2011

Zapytanie Ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu ,, Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających 12 Uczestników Projektu do udziału w kursach.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy


08.09.2011

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą  przeprowadzenia kursu prawa jazdy  kat. B dla Uczestników Projektu „Społeczność aktywna”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że  w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie

 

1.     OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „ FENIKS”,

 Bogdan Księżopolski, ul. Rynek 28/5, 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania


02.09.2011

Łosice, 02.09.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego sprzedaży tonerów do drukarek w ramach Projektu „Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. KASANDA” Katarzyna Harasim, ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

 

Treść aktualności do pobrania


31.08.2011

Łosice, dn. 31.08.2011r.

Miejsko- Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. (83) 357-37-47,

fax. (83) 357-37-47,

e – mail: mgops_losice@interia.pl

www.mgops.losice.pl


Oferta

Szanowni Państwo,

realizując Projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 11 Uczestników Projektu- kod CPV 80411200-0

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy
Formularz do cyklu szkoleń
Oświadczenie


29.08.2011

Łosice, 29.08.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego sprzedaży programu finansowo – księgowego w ramach Projektu „ Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. Prog Man S.A, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania


29.08.2011

Łosice, 29.08.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego sprzedaży ciśnieniowego ekspresu do kawy w ramach Projektu „ Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 1. PHU. „AMPER” Sp.z.o.o., Sklep Agencyjny 08-200 Łosice ul. Piłsudskiego 18

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

 

Treść aktualności do pobrania


29.08.2011

Łosice, 29.08.2011r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego sprzedaży aparatu fotograficznego z kamera i statywem w ramach Projektu „Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. MAX”, ul. 11 listopada 6, 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

 

Treść aktualności do pobrania


26.08.2011

Oferta

Szanowni Państwo,

realizując Projekt ,, Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się sprzedażą tonerów do drukarek o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej sprzedaży tonerów do drukarek.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy


22.08.2011

Oferta

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu ,, Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym do firm informatycznych, dotyczącym zakupu programu finansowo – księgowego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy


22.08.2011

Oferta

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu ,, Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się sprzedażą sprzętu AGD dotyczącym zakupu ciśnieniowego ekspresu do kawy.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy


22.08.2011

Oferta

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu ,, Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się sprzedażą sprzętu RTV dotyczącym zakupu aparatu fotograficznego z kamerą i statywem.

Cała treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy


19.08.2011

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę cateringową w ramach Projektu „ Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. Bar Gastronomiczny „ ZAJAZD” Michał Woliński

Ul. 1 Maja 9, 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania


16.08.2011

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Uczestników Projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

 1. PZU SA Spółka Akcyjna
  Oddział, ul. Rynek 14, 08-200 Łosice


Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.


Treść aktualności do pobrania


12.08.2011

Oferta

Szanowni Państwo,

realizując Projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową.

. . .

Cała treść aktualności do pobrania


10.08.2011

Łosice, 10. 08.2011r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łosicach ul Piłsudskiego 6,

08-200 Łosice

Tel. (83) 357-37-47,

Fax. (83) 357-37-47,

www.mgops.losice.pl

 

Oferta

Szanowni Państwo,

rozpoczynając realizację Projektu ,, Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z zapytaniem ofertowym do firm ubezpieczeniowych o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej ubezpieczenia Uczestników Projektu.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Tel.(83) 357 37 47, fax (83) 357 37 47

www.mgops.losice.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Na podstawie art.4 ust.8 PZP( Dz.U.Z 2004 r., poz.177 z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji ubezpieczenia od NNW dla 12 Uczestników Projektu „ Społeczność aktywna” w ramach Priorytetu VII ,,Promocja Integracji Społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji’, Poddziałanie 7.1.1. ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja ubezpieczenia NNW ( pełen czas ochrony) dla 12 Uczestników Projektu w drodze na zajęcia podczas zajęć oraz w drodze powrotnej do domu.

 2. Zakres ubezpieczenia:

 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 100% ubezpieczenia;

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości odpowiedniej do stopnia( procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia, a w przypadku 100% inwalidztwa- pełna suma ubezpieczenia.

 • Podstawowa suma ubezpieczenia 40 000 zł na osobę na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: zamówienie obejmuje ubezpieczenie od NNW dla 12 Uczestników Projektu w okresie od 19.08.2011r. do 31.12.2011r.

 2. Opis sposobu przygotowania oferty: oferent powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem formularza stanowiącego załącznik nr1 do „Zapytania Ofertowego”.

 

 • Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątka firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 • podpisana czytelnie przez wykonawcę ( osobę upoważnioną).

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, faksem na numer: (83) 357 37 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops_losice@interia.pl do dnia 12.08 2011r.

 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.08.2011.r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach, oraz na stronie internetowej pod adresem : www.mgops.losice.pl.

 • Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert;

 • Zamawiający, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie powiadomiony telefonicznie przez zamawiającego w dniu 16.08.2011r.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.mgops.losice.pl


 1. Ocena oferty: zamawiający będzie oceniał ofertę według następujących kryteriów:

CENA – 100%

 1. Informacja dotycząca umowy: Na podstawie przekazanych imiennych list Uczestników Projektu do objęcia ubezpieczeniem od NNW wykonawca wystawi polisę ubezpieczeniową na podstawie której zostanie dokonana płatność. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej oraz po otrzymaniu środków finansowych na realizację Projektu z Instytucji Finansującej.

 1. Załączniki: Wzór formularza ofertowego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ważne: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą o potwierdzeni otrzymania wyżej przedstawionej oferty na numer fax. 83 357 – 37 – 47

Treść aktualności do pobrania
Załącznik - Formularz ofertowy


11.07.2011

Łosice,11.07.2011r.

Informacja dotycząca prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

SATSYD-DRUK Piotr Radzikowski, 08- 110 Siedlce, ul. Norwida 2B

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania