Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Rekrutacja

28.07.2011

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż w ramach realizowanego projektu ,,Społeczność aktywna’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyłonione zostały osoby, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do ostatecznej listy uczestników Projektu:

 - osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 10 osób

- osoby bezrobotne i jednocześnie niepełnosprawne – 2 osoby

Na dodatkową listę rezerwową zakwalifikowano 3 osoby spełniające kryteria formalne.

 Wyłonieni kandydaci dopełnili wszelkich formalności związanych z procesem rekrutacji.

Treść aktualności do pobrania
Ankieta rekrutacyjna
Deklaracja wstępna
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku osobistego
Regulamin uczestnictwa