Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Projekt "Nie daj się wykluczyć"

 

POWIAT ŁOSICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH – LIDER PROJEKTU
W PARTNERSTWIE Z GMINĄ OLSZANKA/GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE

ROZPOCZYNA III TURĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU: „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ!”

 

Uprzejmie informujemy, że III nabór Kandydatów/ Kandydatek do Projektu potrwa
od 26 maja do 06 czerwca 2014r.

 

O PROJEKCIE

Okres realizacji Projektuod 1 kwietnia 2013r. do 31 maja 2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych na terenie powiatu łosickiego.

 

CO OFERUJEMY?

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:

1.        Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się warsztaty psychologiczno – doradcze oraz trening pracy

 

2.        Szkoleniu: „Kurs księgowości małych i średnich firm” dla 15 osób

3.        Stażach lub zajęciach reintegracji zawodowej:

W ramach tego działania zostaną zorganizowane 6 – miesięczne:

ü staże dla osób bez doświadczenia zawodowego

ü zajęcia reintegracji zawodowej  dla osób z doświadczeniem zawodowym

 

Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

ü stypendium w okresie odbywania stażu lub zajęć reintegracji zawodowej;

ü stypendium za okres odbywania szkolenia;

ü zwrot kosztów przejazdu;

ü zwrot kosztów opieki nad dziećmi w okresie odbywania szkoleń, stażu i zajęć reintegracji zawodowej;

ü bezpłatne materiały szkoleniowe;

ü zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu, zajęć reintegracji zawodowej.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja została podzielona na 3 etapy:

      I nabór      – 06.05 – 17.05.2013r.

      II nabór     – 28.10 – 13.11.2013r.

      III nabór   – 26.05 – 06.06.2014r.

 

Aby wziąć udział w III naborze do Projektu należy:

1)        posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

2)        złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 26.05.2014r. do 06.06.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach w pokoju nr 54 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance.

 

W pierwszej kolejności zostaną zrekrutowani:

ü  klienci Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego

ü  osoby do 25 roku życia

ü  osoby powyżej 45 roku życia

ü  osoby bez doświadczenia zawodowego

ü  osoby bez kwalifikacji zawodowych

ü  osoby zamieszkałe na terenach wiejskich

ü  osoby niepełnosprawne

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do:

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

pok. 50, tel. 83 357 19 50        pok. 54, tel. 83 357 19 54

pok. 51, tel. 83 357 19 51        pok. 55, tel. 83 357 19 55

lub do

GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OLSZANCE

Olszanka 42, 08-207 Olszanka

tel. 83 357 51 19

Pliki do pobrania: