Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności Projektu 2012

12.12.2012

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przygotowania i dostarczenia cateringu na konferencję kończącą projekt w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

 W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

1. Bar Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść aktualności do pobrania


05.12.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do
składania ofert na realizację usługi cateringowej w związku z realizacją projektu
„Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oferta
Oświadczenie
Zapytanie ofertowe


02.11.2012

Łosice, dnia 02.11.2012r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-20/2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu Operator koparko-ładowarki dla 3 beneficjentów ostatecznych projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


19.10.2012

AKTUALIZACJA (26.10.2012)

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operatora koparko-ładowarki dla 3 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 222661 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (aktualizacja 22.10.2012)
SIWZ aktualizacja (aktualizacja 22.10.2012)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (aktualizacja 26.10.2012)
Ogłoszenie o zmianie ogoszenia (aktualizacja 26.10.2012)
SIWZ aktualizacja (aktualizacja 26.10.2012)


18.10.2012

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-19/2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania
dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


18.10.2012

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-16/2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 beneficjentów ostatecznych projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


18.10.2012

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-17/2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 2 beneficjentów ostatecznych projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


18.10.2012

Sygnatura akt: OPS.EFS.3410-18/2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania
dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:.Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operatora koparko-ładowarki dla 3 uczestników projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację usługi zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.).
Powodem unieważnienia jest niezłożenie do terminu upływu składania ofert żadnej oferty.

Treść ogłoszenia do pobrania


12.10.2012

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-15/12

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j.
z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem
zamówienia jest zorganizowanie kursu prawa jazdy dla 11 beneficjentów ostatecznych
projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


05.10.2012

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla
uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 383794 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


05.10.2012

UWAGA - AKTUALIZACJA (09.10.2012)

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Magazynier-kierowca
wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 2
uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 383596 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (aktualizacja 09.10.2012)
SIWZ - aktualizacja (aktualizacja 09.10.2012)


05.10.2012

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operatora
koparko-ładowarki dla 3 uczestników projektu Społeczność
aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 383664 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


05.10.2012

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa
obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników
projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 383504 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


02.10.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosiach w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu „Społeczność aktywna”.

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ do pobrania
Ogłoszenie


18.09.2012

Zawiadomienie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 września 2012 r. dotyczące dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna” za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

PPHU Marker, ul. Magazynowa 8c, Siedlce.

Treść ogłoszenia do pobrania


18.09.2012

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi
badania medycyny pracy w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie
zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1,
08-200 Łosice


Uzasadnienie wyboru:
Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


07.09.2012

Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi zakupu i dostawy artykułów papierniczo-biurowych w związku z realizacją projektu "Społeczność Aktywna" wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zapytanie


05.09.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi  z zakresu wykonania badań medycyny pracy w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oferta
Zapytanie ofertowe
Zaświadczenie


23.08.2012

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę
cateringową w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie
zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

1. BAR GASTRONOMICZNY ” ZAJAZD” Michał Woliński ul. 1 Maja 9 08-200 Łosice


Uzasadnienie wyboru:
Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


16.08.2012

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach Projektu ,,Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania Aktywna integracja w dniu 17.08.2012 r. rozpoczną się 2 godzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice oraz 2 godzinne indywidualne spotkanie z psychologiem. Spotkanie odbędzie się w sali ślubów, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. Każdy z uczestników zostanie poinformowany o terminie spotkania listownie. Jednocześnie informujemy, iż warsztat psychologiczny w ramach Projektu odbywać się będzie w dniach 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 31.08.2012, 05.09.2011 r. w godzinach 8.00 – 15.00.


13.08.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do
składania ofert na realizację usługi cateringowej w związku z realizacją projektu
„Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe


09.08.2012

Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługi psychologiczne w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowaniu o udzielenie
zamówienia dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Pani Annie Kordaczuk-Kowalskiej


Uzasadnienie:
Oferta przedstawiona przez wyżej wskazanego Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


01.08.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług psychologicznych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4


30.07.2012

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż w ramach realizowanego projektu ,,Społeczność aktywna’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyłonione zostały osoby, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do ostatecznej listy uczestników Projektu:

1) 7 kobiet i 5 mężczyzn,
2) 10 osób bezrobotnych ( w tym 2 długotrwale bezrobotne),
3) 2 osoby nieaktywne zawodowo,
4) 2 osoby niepełnosprawne.

Na dodatkową listę rezerwową zakwalifikowano 14 osób spełniających kryteria formalne.
Wyłonieni kandydaci dopełnili wszelkich formalności związanych z procesem rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie „Społeczność aktywna” zostaną o tym fakcie
poinformowane telefonicznie przez pracowników socjalnych.

Treść ogłoszenia do pobrania


16.07.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż w dniach od 16 lipca 2012 roku do 25 lipca 2012 roku będzie odbywać się rekrutacja Uczestników projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do klientów ośrodka pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

  • Warsztat psychologiczny
  • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
  • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym
  • Indywidalne spotkanie z psychologiem
  • Kursy i szkolenia zawodowe
  • Kurs  prawa jazdy kat. B
  • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
Okres realizacji projektu od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
Tel./fax. (83) 357– 37 - 47, e-mail:mgops_losice@interia.pl

Treść ogłoszenia do pobrania
Ankieta rekrutacyjna
Deklaracja wstępna
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Regulamin uczestnictwa w projekcie


11.07.2012

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Pani Beacie Annie Jamróz-Obidzińskiej

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta przedstawiona przez Panią Beatę Annę Jamróz-Obidzińską jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


11.07.2012

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi informatyczne  w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Panu Kamilowi Kowalczykowi,  zam. Chotycze

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta przedstawiona przez Pana Kamila Kowalczyka jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


11.07.2012

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Panu Marcinowi Łopaciukowi, zam. Siedlce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez Pana Marcina Łopaciuka jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


06.07.2012

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

P.P.H.U. FOLDRUK Marian Borkowski, ul. Starzyńskiego 5, 08-102 Siedlce

 

Uzasadnienie wyboru:
Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


28.06.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zapytanie ofertowe
Życiorys zawodowy


28.06.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi produkcji materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


28.06.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść ogłoszenia do pobrania
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Zapytanie ofertowe
Życiorys zawodowy


28.06.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych z zakresu obsługi i aktualizacji strony internetowej w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Zapytanie ofertowe
Życiorys zawodowy